Historia Gimnazjum nr 3 w Myślenicach

Historia Szkoły

Gimnazjum nr 3 w Myślenicach rozpoczęło swoją działalność 1 września 2000 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach. Dyrektorem szkoły został Stanisław Stożek, który funkcję tę pełni do dziś. W sześciooddziałowym Gimnazjum (dwie II klasy i cztery I) kształciło się w pierwszym roku 140 uczniów, pod kierunkiem 18 nauczycieli. Wówczas wychowawcami klas byli: II a – mgr Anna Matoga-Brózda, II b – mgr Barbara Jurkiewicz, I a – mgr Ewa Leśniak, I b – mgr Maria Szafraniec, I c – mgr Agnieszka Urbańska, I d – mgr Małgorzata Skowronek.
Od początku uczniowie Gimnazjum wyróżniali się w różnorodnych konkursach i zawodach na szczeblu gminnym i ponadgminnym. W październiku 2000 roku Mateusz Brózda zajął III miejsce w zawodach o Puchar Miasta Brzeska w kolarstwie górskim. W grudniu w konkursie Małopolskiego Kuratora Oświaty i Centrum Młodzieży w Krakowie – „Droga do gimnazjum” Wojciech Sojka otrzymał wyróżnienie. W marcu 2001 roku w powiatowym turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego drużyna Gimnazjum nr 3 w składzie: Karol Wydra, Mateusz Brózda i Artur Skóra zajęła II miejsce w klasyfikacji szkół gimnazjalnych. W konkursie historycznym pt. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” uczeń Zbigniew Dura przygotowywany przez mgr Jarosława Pietrzaka „doszedł” do eliminacji ogólnopolskich.
Nasi uczniowie wyróżniali się również w zawodach sportowych. W listopadzie 2001 roku Paulina Jamrozik i Mateusz Brózda zwyciężyli w powiatowych zawodach pływackich. W grudniu, reprezentacyjna drużyna piłki nożnej, z trener Agatą Król w halowym turnieju małopolskiego LZS zajęła II miejsce. Rokrocznie uczniowie biorą udział w powiatowych zawodach narciarskich, które odbywają się w Spytkowicach. Największy sukces odniosła reprezentantka Szkoły – Karolina Chorabik, zdobywając III miejsce i brązowy medal w roku 2004. W tym samym roku reprezentacja cheerleaders zajęła I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Grup Cheerleaders.
Już od pierwszego roku szkolnego w Gimnazjum organizuje się spotkania z ciekawymi ludźmi. Pierwszym gościem, w kwietniu 2001 roku, był myślenicki poeta dr Emil Biela. W póĽniejszych latach w murach Szkoły gościli m.in. kardynał Franciszek Macharski, konsul Austrii Hermine Poppeller, historyk wojskowości Stanisław Zając, misjonarz o. Tadeusz Kasperczyk, burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski i Marek Łatas poseł na Sejm RP.
Młodzież angażowała się też w różnego typu akcje społeczne. W dniu 7 stycznia 2001 roku wolontariusze z Naszej Szkoły uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na rzecz myślenickiego szpitala. W następnym roku uczestniczyli w drugiej edycji tej akcji. Ponadto w Szkole prowadzono akcję zbiórki rzeczy dla podopiecznych Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach oraz wychowanków jednego z krakowskich domów dziecka. Tego typu akcje organizowane są corocznie.
Od nowego roku szkolnego, z inicjatywy dyrektora Stanisław Stożka, powstało Szkolne Koło Turystyczne „Wędrowiec””, za pośrednictwem którego młodzież poznaje walory krajobrazowe Polski. Ponadto uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach edukacyjnych np. do Sejmu RP, Huty im. Sendzimira czy AGH w Krakowie oraz zagranicznych w tym na Słowację, Węgry, Włochy, Francję i Hiszpanię.
2 września 2002 roku młodzież rozpoczęła naukę w nowym budynku szkoły. Podkreślić należy zaangażowanie mieszkańców w staraniach o nową szkołę, którzy zawiązali Stowarzyszenie Budowy Gimnazjum na Zarabiu i pozyskali znaczne środki na ten cel. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. kardynał Franciszek Macharski, który poświęcił Szkołę oraz ówczesny burmistrz Władysław Kurowski, starosta Ignacy Paniak i wicekurator Mieczysław Michno.
Od listopada 2002 roku wydawana jest szkolna gazetka „Kicz” redagowana przez młodzież pod kierunkiem mgr Małgorzaty Kraus. Poruszane są w niej ważne problemy społeczności Gimnazjum oraz przedstawiani wyróżniający się uczniowie.
11 listopada 2004 roku w I Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Głogoczowie nasi uczniowie zajęli drugie miejsce. W tym czasie toczyła się w Szkole debata na temat wyboru patrona. Głównym kandydatem był marszałek Józef Piłsudski, którego wybrali zarówno uczniowie jaki i rodzice oraz nauczyciele.
W kolejnym roku szkolnym 2005/2006 młodzież Gimnazjum przygotowywała się do uroczystości. Odbył się konkurs wiedzy na tamat życia i działalności Marszałka i konkurs plastyczny a także zorganizowano wystawę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu, na którą eksponaty dostarczył myślenicki kolekcjoner pan Marian Dzieża.
W przygotowania nadania imienia włączyła się cała społeczność szkoły. Uroczystość odbyła się 3 czerwca 2006 roku. Mszę św. koncelebrował Jego Eminencja ks. kardynał Franciszek Macharski przy współudziale ks. dziekana Karola Jarosza, proboszcza ks. Józefa Orawczaka, ks. Józefa Zielińskiego i ojca Tadeusza Kasperczyka. W czasie Mszy poświęcono sztandar szkoły, następnie w asyście VI szwadronu Małopolskiej Kawalerii w barwach 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich z Jawornika i Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice społeczność szkolna i zaproszeni goście przeszli do budynku gimnazjum.
Ksiądz Kardynał poświęcił tablicę i popiersie Józefa Piłsudskiego, które odsłonił burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski. W auli szkoły można było obejrzeć wystawę poświęconą Patronowi i unikalny film z pogrzebu Marszałka. Kolejna część uroczystości rozpoczęła się na sali gimnastycznej od poloneza w wykonaniu uczniów w strojach historycznych. Akt nadania imienia odczytał przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski, odczytano listy gratulacyjne w imieniu posła RP Marka Łatasa, Małopolskiego Kuratora Oświaty Józefa Rostworowskiego i Fundacji im. Józefa Piłsudskiego z Sulejówka. Na zakończenie wystąpiła młodzież w programie patriotycznym. W godzinach popołudniowych przy szkole odbył się festyn.
W codziennej pracy nauczyciele i młodzież kierują się słowami marszałka Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”, które widnieją na pamiątkowej tablicy pod popiersiem Marszałka przy wejściu do szkoły.
Oprac. mgr Marzena Rozwadowska