Staropolska Szkoła Wyższa Myślenice

Wydział Zamiejscowy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Myślenicach został utworzony w 2008 roku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i już na stałe wpisał się w ofertę edukacyjną powiatu myślenickiego. Wydział od wielu już lat kształci studentów na Kierunku Ekonomia i Pedagogika.

Wydział Zamiejscowy Staropolskiej Szkoły Wyższej ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, zarówno w zakresie dostosowania prowadzonych specjalności do potrzeb rynku pracy, jak i organizacji wielu przedsięwzięć na rzecz wychowania i edukacji. Z Wydziałem współpracuje wiele instytucji i organizacji m.in. Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, Straż Miejska w Wieliczce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Myślenicach, Miejski Ośrodek Kultury w Myślenicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach, Zespół Szkół Zawodowych w Lubniu, Urząd Gminy w Wiśniowej, Sąd Rejonowy w Myślenicach, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PZRI w Porębie, Starostwo Powiatowe w Wieliczce.

Program studiów realizowany na Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach to profesjonalna koncepcja opracowana przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, oparta na autorskich programach kształcenia, odpowiadających potrzebom rynku pracy. Forma zajęć jest ściśle dostosowana do standardów wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia licencjackie na Wydziale trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci naszej Szkoły otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego, pozwalający na kontynuację nauki na studiach magisterskich, które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Następnie absolwent może podjąć naukę na studiach doktoranckich.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego Staropolskiej Szkoły Wyższej w Myślenicach.