„Złota Szkoła” dla Gimnazjum nr 1

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum nr 1 realizowało program „Golden Five”. W wyniku zrealizowania różnorakich działań szkoła otrzymała tytuł „Złotej Szkoły”. Program obejmował działania w 5 obszarach:

  • Budowanie relacji.
  • Klimat społeczny w klasie.
  • Struktura grupy, procesy, reguły i role grupowe. Zarządzanie klasą.
  • Konflikty – zapobieganie i rozwiązywanie. Nauczanie zindywidualizowane.
  • Relacje dom – szkoła.

W pięciu kilkugodzinnych spotkaniach uczestniczyła większość nauczyciele gimnazjum,  niektórzy z nich także realizowali program w rozszerzonej wersji i na zakończenie programu otrzymali tytuł „Złotego nauczyciela”.

Dodaj komentarz