I Jagielloński Turniej Matematyczny

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach odnieśli wielki sukces w finale I edycji Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego zorganizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ.

Laureatami zostali Piotr Bobeł uczeń klasy IIIA i Ignacy Buczek uczeń klasy IIB, natomiast finalistą tego ogólnopolskiego konkursu matematycznego został Kacper Kaperek uczeń klasy IIIA .

Zawody finałowe odbyły się 10 i 11 marca w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. W zawodach uczestniczyło około 200 uczniów ze szkół z całej Polski.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Na etap finałowy konkursu składały się  dwa testy. Pierwszy test dotyczył ogólnej wiedzy matematycznej. Przed drugim testem odbył się wykład, którego tematyka znacznie wykraczała poza poziom szkoły średniej i uczestnicy nie zostali o niej poinformowani wcześniej. Na drugim teście zadania dotyczyły właśnie tego wykładu, a uczestnicy zawodów mogli korzystać w czasie jego rozwiązywania z notatek wykonanych samodzielnie podczas wykładu. Na każdym etapie zestawy zadań dla poszczególnych uczestników Turnieju różniły się kolejnością zadań oraz wartościami liczbowymi użytymi w zadaniach.

Dodaj komentarz